raumsichten

raumsichten vormt een uitbreiding op kunstwegen

raumsichten verlengd de Nederlands-Duitse sculpturenroute kunstwegen naar het zuiden door de Obergrafschaft Bentheim tot Noordrijn-Westfalen.

kunst en planning

Het sculptuurproject raumsichten zet daartoe een innovatieve stap: ruimtelijke ordening en kunst worden bijeen gebracht om samen perspectieven voor de culturele ruimte van een regio en de toekomst van het landschap te ontwikkelen. Al eeuwenlang duidt landschap betrouwbaar een eenheid van woonruimte, economische en culturele ruimte aan die voortdurend verandert. Vandaag de dag komt het landschap overontwikkeld voor vanwege het uiteenlopende gebruik door belangengroepen, wier belangen d.m.v. integratieve planningsproceduren in gecompliceerde politieke besluitvormingsprocessen op elkaar afgestemd moeten worden. Terwijl natuurlijke groei, verstedelijking, grondgebruik voor commerciële doeleinden of toeristische waardeschepping duidelijk hun sporen achterlaten, vormen de daaraan ten grondslag liggende langetermijn planningsprocedures voor de individuele burger veeleer onzichtbare en weinig toegankelijke factoren. Op kunst in de publieke ruimte wordt telkens weer een beroep gedaan om zulke afgeronde planningen tijdens de uitvoering achteraf te verfraaien.

zelf zien en handelen

raumsichten wil daarentegen de samenwerking tussen planners en kunstenaars in een vroege fase concreet maken en andere manieren voor de vormgeving van de landschappelijke ruimte in de praktijk toetsen. Want de kunstprojecten dienen nieuwe manieren van omgaan met landschap en culturele ruimte, met ecologische vereisten en economische behoeften te realiseren. Het ongewone initiatief van raumsichten probeert invloed uit te oefenen. Zij richt zich op bemiddeling en presentatie van een resultaatgerichte ontmoeting tussen bestuur, planning en kunstenaars. Per slot van rekening gaat het er voor iedereen om in het landschap te zijn, te handelen en met de eigen ogen te zien.

fase I – verkenning Op basis van aanbevelingen van een adviesraad werden 16 internationale kunstenaars en kunstenaressen tot deelname aan raumsichten uitgenodigd. Hen staat een van commentaar voorziene analyse van landschapskader- en ontwikkelingsplannen voor het projectgebied ter beschikking. Ter begeleiding vindt een Duits-Nederlandse kunstenaarssamenwerking tussen Till Krause en Arnoud Holleman plaats, die in het hele Vechtdal een artistiek tegenmodel voor de gegeven politiek-geografische ruimtelijke ordening ontwikkelen.

fase II – uitwerking Twee gemodereerde panels initiëren in november 2009 en februari 2010 voor het eerst interdisciplinarie gesprekken tussen de ressorts bestuur, planning en kunst. Experts uit Duitsland en Nederland komen met de kunstenaars/kunstenaressen bijeen, om zowel esthetische als planningstechnische en politieke visies op het cultuurlandschap ter discussie te stellen en opnieuw te ontwikkelen. In de concrete uitwisseling kunnen eigen kunstzinnige ideeën tot stand komen, die aansluitend gepresenteerd worden.

fase III – realisering Negen ideeën worden door een jury geselecteerd en in het projectgebied tussen de plaats Ohne en Nordhorn tot het voorjaar 2012 uitgevoerd.

organisatie

Verantwoordelijke voor het project:
district Grafschaft Bentheim
Bernhard Jansen, Fachdienst Kultur
van-Delden-Straße 1-7, D-48529 Nordhorn
Tel. +49-(0)5921-961321
Fax +49-(0)5921-961319
e-mail: bernhard.jansen(at)grafschaft.de

Kunstzinnige leiding:

Veronika Olbrich, Dirck Möllmann, Roland Nachtigäller
Assistentie van de kunstzinnige leiding:
Heike Pfingsten, Verena Wißmann, Andrea Büttner
Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2, D-48529 Nordhorn
Tel. +49-(0)5921-97 11 00
Fax +40-(0)5921-97 11 05
e-mail: raumsichten(at)kunstwegen.org
www.raumsichten.org