kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Simone Berti

Simone Berti, Bridge of Bricks (fotomontage van het geplande project), 1999-2001
Simone Berti, Bridge of Bricks (fotomontage van het geplande project), 1999-2001

bridge of bricks / onuitgevoerd

In januari 1999 bepaalde de Italiaanse kunstenaar Simone Berti als standplaats voor »Bridge of Bricks« een oude arm van de Vecht bij Vilsterborg in Gramsbergen. Vanaf april 2000 zou hier een brugsculptuur, zoals op de fotomontage te zien is, worden geplaatst. Nadat het object alle bouwtechnische, water- en bouwrechtelijke controles met succes had doorstaan, stuitte het redelijk onverwacht op bezwaren van aanwonenden en natuurbeschermers. Voor de bouw werd geen vergunning verleend. Ook een aanvraag voor een alternatieve standplaats werd afgewezen. Men was bang voor een verstoring van het idyllische landschapsbeeld. De te verwachten bezoekers zag men als gevaar voor het ecologische evenwicht.

Kunst, natuur en daartussen de mens – een spannende en fascinerende relatie. Om tijdtechnische redenen besloot kunstwegen uiteindelijk samen met de kunstenaar, van de realisering van het project af te zien. Het idee bleef echter om »Bridge of Bricks« van Simone Berti tenminste als afbeelding naar deze plek te brengen. Het Hamburger »büro für mitteilungen« en het »Büro für Gestaltungsfragen« kregen uiteindelijk de opdracht iets te creëren dat het kunstwegenproject van Berti voor de bezoekers op een andere manier »invoelbaar« maakt:

De brug op stelten middenin het water zal altijd een droom blijven, maar de mensen die met een automaat ter plaatse een herinneringsmunt slaan, kunnen zodoende deze droom met hun verbeeldingskracht op de oorspronkelijke standplaats laten uitkomen.

Geplande project: staal, hout, beton, ca. 1.200 x 1.200 x 750 cm

over de kunstenaar

1966 geboren in Adria/ Italien