kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Neugnadenfeld

Begraafplaats Zicht op Neugnadenfeld
Begraafplaats Zicht op Neugnadenfeld

kunstwerke

Neugnadenfeld // werke von:

neugnadenfeld

Neugnadenfeld is één van de drie plaatsjes in de gemeente Ringe. In de gemeente, die in het noorden direct aan Nederland grenst, wonen nu circa 2.000 mensen: 650 in zowel Klein- als Großringe en ongeveer 700 in Neugnadenfeld. Het plaatsje werd in 1946 gesticht in een voormalig barakkenkamp voor Russische krijgsgevangenen Alexisdorf.

De regering van de deelstaat Nedersaksen stelde op aandringen van de leidinggevende leden van de Hernhutter broedergemeente het kamp aan deze Vrij Evangelische kerk ter beschikking als verzamelplaats voor haar leden, die door de oorlogschaos verspreid waren geraakt. Binnen enkele maanden kwamen er honderden vluchtelingen uit Midden-Polen, Oost-Pruisen en Pommeren naar het kamp dat al snel meer dan 1.000 mensen huisvestte. De plaatselijke kerkleiding gaf de nieuwe nederzetting de naam »Neugnadenfeld« – als verwijzing naar de plaats Gnadenfeld in Boven-Silezië.

Tussen 1949 en 1963 werd het barakkenkamp met behulp van gemeenschappelijke werkploegen uitgebouwd tot een nederzetting naar voorbeeld van de Hernhutter broedergemeente. Zo ontstonden in totaal 109 kleine - en 10 grote nederzettingen. Een centraal plein, met in het midden de kerk, vormt de dorpskern. Hier leiden ook alle belangrijke wegen naartoe. De aan deze grote wegen aangelegde boombeplantingen zijn intussen uitgegroeid tot prachtige lanen.

Kenmerkend voor het dorpsbeeld zijn de gelijkvormige nieuwbouwhuizen van rode bakstenen (de bouwstijl verschilt per straat) op de grote stukken grond. Ook de omheining van de tuinen met hekken, de lanen en windluwtestroken vallen op. Bijna de helft van de inwoners is momenteel lid van de Hernhutter broedergemeente, de enige kerk in het plaatsje.