Dies ist die Beschreibung für die Home-Seite, die bei Google angezeigt wird und die als H1-Tag eingebunden wird.

het vechtdal

 

het graafschap bentheim: diversiteit in de drielandenhoek

 

Stille heide- en veenlandschappen in het Nedergraafschap, oorspronkelijke zandsteengebieden in het Bovengraafschap, uitnodigende bossen en idyllische plaatsjes maken het district Graafschap Bentheim een zeer gevarieerd leefgebied met hoge recreatiewaarde. U kunt zowel van natuur en kunst genieten als van sport en ontspanning.

Markant is ook het Bentheimer zandsteen. Dit was al in het jaar 1000 de belangrijkste bodemschat en daarmee het voornaamste exportproduct van het Graafschap. Eén van de oudste vestingcomplexen van Noordwest-Duitsland, de indrukwekkende burcht in de kuurstad Bad Bentheim, werd hiermee gebouwd. Andere bouwkundige getuigen van de bewogen landschapsgeschiedenis van het Graafschap zijn de prehistorische grafheuvels rondom Uelsen, het in 1394 gestichte klooster Frenswegen en de talrijke water- en windmolens.

Van de circa 125.000 inwoners van het Graafschap wonen er momenteel meer dan 50.000 in de districtshoofdstad Nordhorn. Hoewel de wisselvallige relatie door de Tweede wereldoorlog sterk belast is, zijn de invloeden van de Nederlandse buren op veel plaatsen te herkennen, zowel in het Graafschapse plat-Duits als in de gebruiken die het hele jaar door nog voortbestaan.

Op economisch vlak werden de afgelopen decennia gekenmerkt door nieuwe vestigingen in de handels- en dienstensector en door een toenemend toerisme. Terwijl in het zuiden rond Bad Bentheim met natuurlijk voorkomende zwavelhoudende bronnen het kuur- en gezondheidstoerisme overheerst, heeft het door de staat erkende recreatieoord Uelsen zich vooral gespecialiseerd in gezinnen. De districtshoofdstad Nordhorn, waar de recente (textiel-)geschiedenis zijn sporen heeft achtergelaten, nodigt uit tot een stadswandeling, gezellig winkelen en biedt een veelzijdig vrijetijds- en cultuurprogramma.

 

 

de provincie overijssel: natuur en cultuur aan de oever van de rivier

 

Het Overijsselse Vechtdal wordt getypeerd door een harmonisch mengsel van oorspronkelijke natuur en waardevol cultuurlandschap. De grote verscheidenheid aan boomsoorten, wateren, heide en boerderijen liet een uitgesproken veelzijdige dieren- en plantenwereld ontstaan die goed wordt beschermd. Oude zijarmen van de Vecht en zandverstuivingen, dijken en bos, turfvenen en groene heuvels vormen een idyllisch vakantiegebied dat te verkennen is via talrijke fiets- en wandelpaden.

De Vecht speelt al eeuwenlang een grote rol: als levensader voor de vroegste bewoning en als transportmiddel voor het Bentheimer zandsteen in de Middeleeuwen. Vandaag is de Vecht een geliefd vrijetijdsgebied voor vissers, zwemmers en watersporters. Het landschap langs de Vecht maakt deel uit van de provincie Overijssel, die zich uitstrekt over een oppervlakte van 3.337 km2, waarvan 124 km2 binnenwateren. Overijssel omvat bovendien de regio’s Salland, Twente en het mondingsgebied van de IJssel.

Het verleden leeft voort in middeleeuwse kastelen, schilderachtige windmolens en historische binnensteden. Ook bezienswaardig zijn de unieke modeltuinen van de regio, bijvoorbeeld de experimentele tuinen van Mien Ruys of de vijvertuinen van Ada Hofman. Voor een stadsbezoek nodigen in het Vechtdal vooral Ommen, Hardenberg en natuurlijk Zwolle uit.