Dies ist die Beschreibung für die Home-Seite, die bei Google angezeigt wird und die als H1-Tag eingebunden wird.

kunstwegen

 

op kunstwegen door het vechtdal

In een periode van meer dan twintig jaar ontstonden in en om Nordhorn langs de rivierloop van de Vecht meer dan 30 sculpturen. Zij brengen op bijna exemplarische wijze en op internationaal niveau de recente geschiedenis van de kunst in openbare ruimte in beeld. Tegelijkertijd werden sinds 1987 aan de Nederlandse kant van de Vecht op diverse spoorwegstations tussen Emmen en Zwolle (in de stedelijke ruimte) eveneens kunstwerken gebouwd. Voor de samenvoeging van de gebieden over de grens schiepen tenslotte in totaal 15 internationale kunstenaars vanaf 1998 nieuwe werken, die zich intensief bezig houden met de plaatselijke geschiedenis en het landschap.

Intussen vormen deze meer dan 80 sculptuurprojecten over een afstand van ca. 180 kilometer één van de grootste »open« musea van Europa onder de naam »kunstwegen«. De meeste van deze kunstwerken staan in de open lucht en zijn op ieder moment voor iedereen toegankelijk.

Vooral de recente kunstenaarsprojecten gaan een nauwe dialoog aan met de plaatselijke omstandigheden door natuurfenomenen, historische gebeurtenissen en regionale kenmerken op te pakken en nieuwe kunstzinnige accenten in het landschap aan te brengen. Zo houden bijv. Ilya en Emilia Kabakov zich aan de Nederlands-Duitse grens bezig met wat de mensen scheidt en verbindt. Peter Fischli en David Weiss voeren de bezoeker door de ecologische diversiteit van het veen en roepen tegelijk de herinnering op aan de krijgsgevangenenkampen uit de Tweede wereldoorlog. Till Krause biedt met zijn akribische waarnemingen en met zorg getekende kaarten aan de rand van de weg steeds weer ongewone gezichtspunten op de reisroute.

Dit zijn slechts drie van vele, zeer fascinerende kunstontmoetingen in het Vechtdal. Zo moedigt »kunstwegen« temidden van heide, veen en bos, langs kanalen, uitgestrekte weiden en romantische plaatsjes aan tot een reis door de geschiedenis, waarbij de kunst als rode draad de diverse thema’s op ongewone manier laat spreken.

 

 

 

raumsichten

Door de Landkreis Grafschaft Bentheim wordt in samenwerking met de Städtische Galerie Nordhorn evenals de kunstwegen EWIV tot in de voorjaar van 2012 het project raumsichten uitgevoerd gefinancierd met middelen van het Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE), de Bundeskulturstiftung (stichting ter bevordering van kunst en cultuur in Duitsland), de Grafschafter Sparkassenstiftung en andere geldgevers Met raumsichten zal de Duits-Nederlandse sculpturenroute van kunstwegen worden verlengd lopend door de Obergrafschaft Bentheim in zuidelijke richting naar Ohne aan de Noordrijn-Westfaalse grens. Onderdeel van het ontwikkelingsproces waren twee interdisciplinaire werkbijeenkomsten en de tentoonstelling voorteken in de Städtische Galerie Nordhorn met de projectvoorstellen van de zestien genomineerde kunstenaars in de Städtische Galerie Nordhorn in het voorjaar van 2010. In het kader van deze tentoonstelling werden door een vakkundige jury acht ontwerpen uitgekozen om uitgevoerd te worden. De vernieuwende doelstelling van raumsichten is de ideeën vanuit artistiek zicht samen te brengen met het perspectief vanuit de landschapsplanning met het oog op de ontwikkeling van nieuwe omgangsvormen met landschap en culturele ruimte. Gedurende de realiseringsfase van twee jaar werken internationale kunstenaars in een rechtstreeks contact met bestuursdeskundigen en praktijkgerichte experts aan de sociaal-politieke vraagstukken over gebruik en inrichting van de openbare ruimte en verbinden aldus tot nu toe onverenigbaar lijkende omgangsvormen met gemeenschappelijke leefruimtes.