kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Herbert Baumann

Herbert Baumann, Ohne Titel, 1988
Herbert Baumann, Ohne Titel, 1988

ohne titel

De mens als maatstaf voor een in zichzelf verankerde vorm: uitgaand van de proporties van een man met uitgespreide armen wordt de vormgeving van deze sculptuur van Herbert Baumann bepaald door een geprononceerde groef ter hoogte van het hoofd en een kogelreliëf op de plaats van de navel. Door het geringe aantal betekenisvolle details verandert de abstracte vorm in het zinnebeeld van de mens die weifelt tussen verstand en gevoel.

Bentheimer zandsteen, 186 x 174 x 80 cm

over de kunstenaar

1927 geboren in Blumberg

1990 overleden in Stuttgart