kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Esche / Brünas Heide

Esche / Brünas Heide
Esche / Brünas Heide

kunstwerke

Esche / Brünas Heide // werke von:

    esche / brünas heide

    De naamgever van de kleine gemeente Esche was het Huis Esche, ook Oedinghof genaamd. Het Huis Esche was in het bezit van de familie van Münster. In de tachtigjarige oorlog in 1593 hadden inwoners en boeren zich hier verschanst voor de Spaanse troepen. Maar het tekort aan levensmiddelen en de kleine ruimten veroorzaakte een pestepidemie. Overlevenden werden gedwongen te vertrekken, na te zijn beroofd en mishandeld. Nu is de gemeente Esche een modern woongebied met nog steeds een erg landelijke uitstraling.

    De Vecht kronkelt hier (met veel bochten) door het graafschap en veroorzaakte door de eeuwen heen regelmatig terugkerende overstromingen. Het aangrenzende beschermde natuurgebied Brünas Heide is een restant van het vroeger in het Vechtdal wijdverbreide »Hutungs-landschap«, een cultuurvorm die vooral wordt gekenmerkt door jeneverbessen, doornstruiken, droog grasland en zandheides. »Hutung« betekent zo veel als »gemeenschappelijk weidegebruik«. Tot ver in de 19e eeuw beschikten dorpen en buurtschappen over algemene weiderechten. Het daaruit voortkomende extensieve gebruik leidde tot grote landschappelijke veranderingen. Zonder ingrijpen van de mens en zijn vee zou het hele gebied van Noordwest-Duitsland nu nog een dicht boslandschap zijn. Maar bossen werden gekapt voor brand- en bouwmateriaal, de vlaktes werden gebruikt als weiden en jonge aanplant aangevreten door het vee. Zo zette zich droog grasland en een typische struikbegroeiing met jeneverstruik en wilde roos door, dat het huidige landschap kenmerkt.

    Het gebied is een ideaal leefgebied voor kruisspinnen die hier in de late nazomer zorgen voor een bijzonder schouwspel. In de heide en bossages zijn dan ’s morgens vroeg duizenden met dauw bedekte spinnendraden en -webben te zien die als een dicht vlechtwerk van witte haren op het landschap liggen.