kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Antje Schiffers

Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Veld met vlas) Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Oogst vlas) Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Winkel)
Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Veld met vlas) Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Oogst vlas) Antje Schiffers, Vechtewaren, 2011-2018 (Winkel)

vechtewaren

Het kunstproject van Antje Schiffers »Waren langs de Vecht« dat voor de duur van acht jaar is vastgesteld, begon in april 2011 in het plaatsje Ohne. In samenwerking met de dorpsbevolking werd begonnen met de verbouw van vlas waarvan in 2012 »Ohner linnen« zal worden gemaakt. Tot 2018 zullen nog meer projecten in an dere plaatsen van het graafschap volgen die op de hulpbronnen uit de streek zijn gebaseerd. Samen met de plaatselijke bevolking die kennis en kunde inbrengt, beslist de kunstenares wat er wordt gemaakt. Van belang is dat de plaats zich met het product identificeert en niet of het een bijzonder doel dient, mooi is, goed ruikt of van meet af aan wordt gebruikt. Op die manier geeft Antje Schiffers tien jaar lang impulsen aan vervaardiging van en handel in streekproducten.

Met daadkrachtige medewerking van de Ohner burgers werd op een kleine hectare grond voor het »Ohner linnen« 150 kilogram zaad van de Vlaamse vlassoort Agatha uitgezaaid. Ook al kan er na 100 dagen worden geoogst, toch kost het roten, breken, hekelen en spinnen zoveel tijd dat er pas in 2012 zal worden geweven en handel worden gedreven. De financiële afwikkeling van de verkoop die in het plaatselijke café plaats vindt, kan zijn dat er een van tevoren vastgestelde prijs in een geldkistje moet worden achtergelaten of dat de regels van de ruilhandel worden gevolgd waarbij waren tegen waren worden verhandeld, of de koper een hem passend lijkend bedrag betaalt. Ook andere manieren van handel kunnen worden overeengekomen en de keuze wordt van tevoren met de deelnemers aan het bewuste project besproken. Op de werkplekken kan men iets over het productieproces aan de weet komen.

Tot in het midden van de vorige eeuw behoorde de linnenweverij met drie plaatselijke linnenhandelaren tot het dagelijkse gebeuren in Ohne. Daar stonden ook de eerste geautomatiseerde weefgetouwen van het graafschap Bentheim, indertijd het centrum van de textielindustrie in Duitsland. Antje Schiffers geeft de aanzet tot processen die de meest verschillende mensen en hun kennis samenbrengen. Het product dat hierbij ontstaat, vertelt wat over de bewoners, hun dagelijkse leven en hun tradities. Het vertelt over de wisselvalligheid van de productie en de verdwijning van waren, over veranderde werkomstandigheden en de verdwijning van de regionale hulpmiddelen.

Ter gelegenheid van de opening van raumsichten produceerde de laatste nog in Schüttorf overgebleven textielfabriek ROFA een partij rijk geborduurde werkkleding naar ontwerpen van Antje Schiffers. De keuze der motieven is ontleend aan de huidige agrarische streekproducten uit het graafschap Bentheim – maïs, aardappelen, graan en grassoorten.

 

Verschillende materialen / eerste product: feestelijke werkkleding, 50 overalls en jasjes bestikt met bloemen vruchtenmotieven uit de agrarische plantenteelt:

21 maïstuilen en -bladeren, 13 grassoorten, 9 graansoorten, 7 bloemen en bladeren van de aardappelplant.

over de kunstenaar

1967 geboren in Heiligendorf bei Wolfsburg

Project website: www.vechtewaren.antjeschiffers.de