kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Marin Kasimir

Marin Kasimir, No Peep Hole, 2000 Marin Kasimir, No Peep Hole, 2000
Marin Kasimir, No Peep Hole, 2000 Marin Kasimir, No Peep Hole, 2000

no peep hole

Als een soort plaatsnaambord prijkt er een reusachtige fotowand op het grasveld voor het eikenbos van Lage en het historische centrum van de voormalige heerlijkheid. Twee grote foto’s, met een breedte van 60 meter, lopen vanuit een curieus perspectief naar elkaar toe. In het midden, op het punt waar ze contact maken, gaan ze dan in elkaar over. Marin Kasimir heeft een panorama-opname van 360° van de historische burchtruïne in Lage laten aansluiten op een vergelijkbare foto van een moderne nieuwbouwwijk. Klassieke technieken uit de fotografie koppelt hij hierbij aan de mogelijkheden van digitale beeldbewerking. Naar het midden toe worden beide patronen steeds grover van korrel, waardoor ze tenslotte oplossen tot individuele beeldpunten. Zo ontmoeten verleden en he den elkaar uiteindelijk in de vorm van een reusachtige diffuus grijze stip. Een kleurtoon,waarin aardse verbondenheid en hoog gegrepen perspectieven gelijkmatig met elkaar versmelten.

Kasimir weet zo het historische erfgoed en de huidige woonarchitectuur samen te voegen in één metafoor voor de inrichting van de levensruimte. De resten uit het verleden mogen niet slechts overblijven als geïdealiseerde eilanden. Het historisch bewustzijn moet samen met het gevoel voor nieuwe vormen doorwerken in de inrichting van de levensruimte van nu.

 

Staal, aan beide kanten geplot dekzeil van vrachtwagen, touw, 6,50 x 60 m

- wordt momenteel gerestaureerd -

over de kunstenaar

1957 geboren in München

leeft en werkt in Brüssel