kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Rudi Pabel

Rudi Pabel, Rotation, 1979
Rudi Pabel, Rotation, 1979

rotation

De mens, voortdurend ingespannen en gejaagd bezig met zijn dagelijkse werk, is in Rudi Pabels sculptuur deel van één grote beweging. Hierin is de kringloop van het leven beeldend verweven met de werktuiglijke gang van zaken in de wereld van de arbeid.

Bentheimer zandsteen, 300 x 196 x 74 cm

over de kunstenaar

1942 geboren in Bad Reinerz

leeft en werkt in Kaiserslautern