kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Christiaan Paul Damsté

Christiaan Paul Damsté, Ohne Titel, 1979 Christiaan Paul Damsté, Ohne Titel, 1979
Christiaan Paul Damsté, Ohne Titel, 1979 Christiaan Paul Damsté, Ohne Titel, 1979

ohne titel / naast het klooster

De naar boven gekeerde breukvlakken van de zandstenen von Christiaan Paul Damsté behouden hun wilde onregelmatigheid, maar worden tegelijk ook opnieuw geordend. Zo ontstaat een door de mens uit de natuur voortgebrachte ordening, een gevarieerd geometrisch systeem van vierkanten en driehoeken, van delingen en samenstellingen, dat rekening houdt met het karakter van het materiaal én met zijn specifieke eigenschappen.

Bentheimer zandsteen, totaal 27 x 400 x 400 cm

ohne titel / ten oosten van het klooster

Terwijl de steen van Christiaan Paul Damsté door zeven strak gesneden steunpilaren op zijn plaats wordt gehouden, is de afgebrokkelde bovenkant onregelmatig, als ware het de in beweging gebrachte lijn van de horizon. Er ontstaat een even eenvoudig als duidelijk spanningsveld tussen geometrische en organische vorm, tussen ornament en constructie, dat de blik scherpt en het omringende landschap in leidt.

Bentheimer zandsteen, 142 x 243 x 71 cm

over de kunstenaar

1944 geboren in Arnheim

leeft en werkt in Arnheim