kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson, Der drehende Park, 2000 Olafur Eliasson, Der drehende Park, 2000
Olafur Eliasson, Der drehende Park, 2000 Olafur Eliasson, Der drehende Park, 2000

der drehende park

Het idee voor de constructie is even eenvoudig als fascinerend: rechthoekige draadkooien, gevuld met brokken lokale zandsteen van verschillende grootte, zijn op elkaar gestapeld tot enigszins welvende muurelementen. Wie dit bouwwerk op de zacht glooiende oever van het Coevorden- Piccardiekanaal betreedt, krijgt door de eigenaardige constructie goed zicht op de levendige kleuren van het bouwmateriaal. De Bentheimer zandsteen wordt al sinds de dertiende eeuw in plaatselijke steengroeven gedolven. Nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de steensoort over de waterwegen van het Vechtdal vervoerd. Lange tijd was deze steen een van de belangrijkste handelswaren – het oude Amsterdamse stadhuis werd bijvoorbeeld van dit materiaal gebouwd.

Olafur Eliasson heeft de zes muurelementen een structuur meegegeven van een labyrint. Deze werd op grond van een exact geometrisch systeem berekend. Ondanks de open vorm van de ingangen, die precies op het noorden en zuiden liggen, krijgt men in het midden van dit bouwwerk toch de indruk dat men zich in een gesloten ruimte bevindt die geen blik naar buiten toestaat. Ondertussen cirkelt de spiraalvormige structuur zich om een onzichtbaar centrum als een draaikolk van steen, alsof solide materiaal visueel vloeibaar is gemaakt. Water als symbool van onophoudelijke beweging, steen als symbool van eeuwige rust.

Olafur Eliasson heeft met zijn »kolkende muren« een beeld geschapen dat de geest weergeeft van het landschap en de plek, waar beweging (verkeer en transport) en stilte (stilstaand water, uitgestrekte braakliggende velden), chaos en orde steun zoeken in de harmonie van de natuur. Tegelijkertijd verwijst zijn bouwwerk naar de voormalige scheepvaartweg. Alsof het kunstmatig opgestuwde water via de ronddraaiende beweging van een afwateringskolk weer terugkeert in de aardbodem. Een poëtische voorstelling van de kringloop van het water.

 

Draad, Bentheimer zandsteen, hoogte 4 m, Ø10 m

over de kunstenaar

1967 geboren in Kopenhagen

leeft en werkt in Berlin und Kopenhagen

Website van de kunstenaar: www.olafureliasson.net