kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Andreas Kaiser

Andreas Kaiser, Getuigen, 2005 (Hut) Andreas Kaiser, Getuigen, 2005 (Meetlat) Andreas Kaiser, Getuigen, 2005
Andreas Kaiser, Getuigen, 2005 (Hut) Andreas Kaiser, Getuigen, 2005 (Meetlat) Andreas Kaiser, Getuigen, 2005

getuigen

Achteraf is het in verband met de krijgsgevangenenkampen in het graafschap Bentheim tragisch dat er van de vele duizenden doden vrijwel geen concrete namen en woonplaatsen bestaan. Voor de nabestaanden blijven daarom slechts vermoedens en anonieme graven over.

In 2005 ontstond aan het Coevorden-Piccardiekanaal tussen Bathorn en Neugnadenfeld (kruising Hoogstede/ Twist) de opstelling van Andreas Kaiser. Het werk geeft precies de plek aan waar een buurtbewoner als kind de terechtstelling van een Russische soldaat uit het nationaal-socialistisch krijgsgevangenenkamp meemaakte. De Rus had bij een gevangenentransport van Bathorn naar Neugnadenfeld een vluchtpoging ondernomen, werd al snel weer opgepakt en direct door een Duitse bewaker doodgeschoten. Kaiser plaatste op deze locatie een gedenkteken waardoor het »plaats delict« voor de toeschouwer duidelijk wordt. De enscenering met afzetlint, nummerplaatjes en een van glas voorziene schuilhut met Russisch-orthodoxe grafstenen werkt geheimzinnig en deprimerend tegelijk. Met deze »sporenbeveiliging« wordt de historische daad in het heden vastgelegd. Elk genummerd detail moet getuigenis afleggen van een gebeurtenis waarbij geen namen van daders en slachtoffers bekend zijn en alleen het verhaal van een ooggetuige rest. Dankzij de artistieke vormgeving van de plek door Andreas Kaiser zal wat eens gebeurde, niet meer vergeten worden.

IJzer, aluminium, verf, plastic afzetlint, houtsnippers, houten afdak, drie zandstenen, glasplaat met gravure

Totaal ca. 10 x 15 m

over de kunstenaar

1967 geboren in Fürth

leeft en werkt in Köln