kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Willem de Rooij

Willem de Rooij, Residual, 2012 // Kasteel Bentheim Willem de Rooij, Residual, 2012 // Kasteel Bentheim
Willem de Rooij, Residual, 2012 // Kasteel Bentheim Willem de Rooij, Residual, 2012 // Kasteel Bentheim

residual

Het sculpturenproject raumsichten, onderdeel van het openluchtmuseum kunstwegen, houdt zich met de ruimtelijke ordening als artistiek werkterrein bezig. Alle kunst behoeft ordening, maar heeft de ruimtelijke ordening ook de kunst nodig? Het voorstel om Jacob van Ruisdaels olieverfschilderij »Ansicht der Burg Bentheim von Nordwesten« (omstreeks 1655) in het kasteel tentoon te stellen, was de aanzet voor ingrijpende restauratiewerkzaamheden in de zuidelijke vleugel, de voormalige paardenstal. Hierbij werden op de tweede verdieping nieuwe ruimtes voor toekomstige tentoonstellingen in gericht.

In de grootste en mooiste van deze kamers laat Willem de Rooij Van Ruisdaels schilderij in nieuwe setting zien. Een door hem zelf gemaakte glazen vitrine omhult het waardevolle schilderij en waarborgt een gelijkmatig klimaat, veiligheid en bescherming tegen ultraviolette straling. In het verdere verloop van de »andere context« van De Rooij zou een stipendium kunnen worden voorzien. Met raad en daad door hem bijgestaan kunnen zo internationale kunstenaars in de toekomst de gelegenheid krijgen nieuwe met het historische schilderij samenhangende ideeën uit te werken en die ter plaatse tentoon te stellen. De toekomstgerichte beslissing voor een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst op het kasteel heeft ondersteuning nodig van het openbaar bestuur, van instellingen en privé-eigenaren en vraagt eveneens om een nauwkeurige afstemming binnen de politiek.

Willem de Rooij maakt herhaaldelijk de context tot thema van zijn werk. Zijn werk in het kader van raumsichten heet »andere context«. Men ziet hier de architectonische veranderingen van de omgeving waar de kunstenaar de aanzet toe gegeven heeft en die door hem worden begeleid. De eigenlijke essentie van zijn werk is echter het tentoonstellen zelf. Bij de presentatie van het schilderij behoren een vitrine, die een klimaatonafhankelijke en veilige bewaarplaats waarborgt, en een boek van de kunstenaar. De Rooij wendt de blik van het tentoongestelde voorwerp naar zijn omgeving af. Pas in dit wisselende spel wordt de volle betekenis van een tentoonstelling voor haar bezoekers duidelijk.

De Rooij stelt niet alleen het schilderij tentoon, maar ook de vitrine waarin het te zien is evenals de centrale ruimte waarin de vitrine staat en ook om mee te beginnen de recent opgeknapte tentoonstellingskabinetten. Noodzakelijkerwijs ontvouwt het kunstwerk zich aan de bezoeker in de omgekeerde volgorde het kasteel in door de ingang, door het trappenhuis, over de gang de centrale ruimte in tot voor het schilderij in de vitrine. Het geheel doorzichtige omhulsel staat midden in de ruimte en is dus rondom en van alle kanten te bekijken. De technische uitrusting in verband met klimaat en verlichting wordt achter glas ook getoond. Voor- en achterkant van schilderij en lijst zijn ten gevolge daarvan in volle omvang te zien. Deze manier van presentatie opent een ander perspectief op het schilderij. Niet alleen in zijn gewone functie van landschapsschilderij is het te zien, maar ook als een handelsobject, waarvoor het is gemaakt. De prachtige burcht op de bergrug werd het meest geliefde schildersmotief van Van Ruisdael en is door hem in verschillende variaties en interpretaties uitgewerkt.

Schilderij: Jacob van Ruisdael, »Ansicht der Burg Bentheim von Nordwesten«, c. 1655, olie op l innen, 41 x 57,8 cm, framemaat 63 x 80,5 x 9 cm, sinds 1988 in eigendom van de Nieder sächsische Sparkassenstiftung, Hannover

Glazen vitrine: 240 x120 x 120 cm

Boek van de kunstenaar

over de kunstenaar

1969 geboren in Beverwijk/ Niederlande

http://www.evagrubinger.com