kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Schüttorf

Binnenstad Evangelisch hervormde kerk
Binnenstad Evangelisch hervormde kerk

kunstwerke

Schüttorf // werke von:

  oudste stad van de provincie bentheim

  Schüttorf bezit sinds 1295 stadsrechten en is daarmee de oudste stad in het graafschap Bentheim. Van de historische betekenis van de stad getuigen veele bouwwerken die onder monumentenzorg staan.

  Het laatgotische stadhuis bijvoorbeeld, dat in de 15e eeuw werd gebouwd van zandsteenblokken en na 1945 getrouw naar het origineel weer werd opgebouwd. De markante spitse trapgevel is bekroond met een gouden weerhaan. Een wat onopvallend aandoende ijzeren staaf links naast de deur van het stadhuis is de zogenaamde »Schüttorfer el« die in de tijd van de linnenweverij als officiële ijkmaat diende.

  Onmiddellijk aan de Vecht ligt de »Fürstliche Mühle« uit de 14e eeuw. Het bakstenen gebouw met drie verdiepingen werd in 1914 opnieuw opgebouwd. Ook de brug en de stuwbekkens van zandsteenblokken staan onder monumentenzorg. De gereformeerde kerk aan het marktplein bepaalt met haar 81 meter hoge toren het stadsbeeld van Schüttorf. De als »reus van Schüttorf« bekendstaande toren met zijn helmdak in de vorm van een achtkantige piramide ontstond tussen 1502 en 1535. Vier keer heeft hij in brand gestaan en volgens de overlevering zou de brand van 1889 zijn geblust met melk.

  In het van oudsher protestantse Schüttorf werd pas in 1867 de eerste steen gelegd voor de katholieke Mariakerk. Deze werd in neogotische stijl gebouwd met een gevel van bewerkt zandsteen. De kostbaarste kerkschat is een zandsteenmadonna uit de late 16e eeuw.

  Een bezoek aan de nabijgelegen Isterberg is zeer de moeite waard. Op het hoogste punt in de fusiegemeente Schüttorf (68 meter boven NAP) werd in 1999 een 35 meter hoge uitkijktoren geopend. Na de beklimming van 110 treden kan men genieten van een prachtig uitzicht. De toren is doorlopend geopend, de beklimming is gratis.