kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Laar

Uitzicht op het landschap rond Laar
Uitzicht op het landschap rond Laar

kunstwerke

van de ridderstoel tot de natuurlijke oase

De kleine gemeente Laar werd voor het eerst in de 13e eeuw in oorkonden genoemd. In de loop van de eeuwen kwam het steeds weer tot twisten tussen de burchtheren van Laar, het bisdom, de graafschap, de pachters en gebruikers. De burcht werd over en weer veroverd, nu staat op deze plaats slechts een bescheiden herenhuis.

Bezienswaardigheden in Laar zijn de gereformeerde kerk uit de 17e eeuw en de in 1806 gebouwde stellingmolen. Dit model was in zijn tijd de nieuwste uitvinding uit Nederland. Het maakte het mogelijk de kolossale wieken vanaf de omloop in de wind te zetten. Dit karakteristieke bouwwerk van Laar werd in 1981 met veel kosten gerestaureerd.

Ook historisch interessant is het landelijk gelegen »Haus Echteler«, dat echter privébezit is en niet kan worden bezichtigd. Dit herenhuis is een bakstenen bouwwerk uit 1693, maar de kruisgewelven in de kelder wijzen op een aanmerkelijk oudere oorsprong. Tot aan de 19e eeuw was het gebouw een waterburcht.

In de omgeving is ten noorden van Laar een huisdierenboerderij te bezichtigen. Hier worden meerdere met uitsterven bedreigde huisdierrassen gehouden, zoals het bonte Bentheimer varken en het lakenvelder rund. De idyllische oude Vechtarm bij Laar is bovendien een leefgebied voor veel zeldzame planten en dieren; hier zijn onder andere de weinig voorkomende zwanenbloem en talrijke libellensoorten te vinden.