kunstwegen - unterwegs in einem offenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst, Natur und Geschichte. Hier lockt ein Urlaub mit dem Fahrrad im Vechtetal mit Kunst als Leitmotiv.

Bathorn

Luchtfoto van de hei
Luchtfoto van de hei

kunstwerke

veenkolonie en monument

De gemeente Hoogstede ligt niet ver van de Duits-Nederlandse grens en bestaat uit 7 dorpen. Op het wapen van de gemeente staan zeven bollen (gouden munten) afgebeeld. Een van deze zeven dorpen is Bathorn. De historische betekenis van Bathorn is verbonden met een duister hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis. Want de veenkolonie in de graafschap Bentheim werd tijdens de periode van het nationaal-socialisme uitgebouwd tot »rijkswerkkamp«. Er staat nu nog een gebouw van het voormalig oorlogs- en strafgevangenenkamp Bathorn: het oude trafostation aan de ingang.

Sinds 1935 werden in Bathorn eerst dienstplichtige jonge mannen voor een half jaar ingezet voor bodemcultivering en landwinning. Vanaf 1939 werden er echter uitsluitend krijgsgevangenen geïnterneerd in de barakkenkampen. Getuigen berichten van een mensonwaardige behandeling van de gevangenen, die met weinig voeding zeer zwaar werk moesten doen. In de regio Emsland en de graafschap Bentheim waren er in totaal 17 van zulke kampen. Tot 1940 werden daarin naar schatting 100.000 en tot 1945 nog eens 70.000 mannen gevangen gezet. Vooral Russische krijgsgevangenen werden ruw behandeld. Velen van hen vonden er de dood.

Na het einde van de oorlog kozen leden van een uit Silezië verdreven piëtistische broedergemeente heel bewust de barakken van het voormalige bijkamp Alexisdorf als thuis. Na dit gebaar en als verwijzing naar de Boven-Silezische plaats Gnadenfeld heeft de plaatselijke kerkleiding deze nederzetting »Neugnadenfeld« genoemd. De wijk “Lager” geeft aan waar zich de voormalige barakkenkampen bevonden. Tevens is het de moeite waard om een bezoek te brengen aan de gedenkplaats Esterwegen, ter herinnering aan de krijgsgevangenen van alle 15 barakkenkampen in het Emsland. In het bezoekersinformatiecentrum in Esterwegen bevinden zich tegenwoordig thematische tentoonstellingen, conferentiezalen, een bibliotheek, een archief en een cafetaria.

Verdere historische achtergrondinformatie is door het DZI Emslandlager (Dokumentations- und Informationszentrum) uitgewerkt en na te lezen op www.diz-emslandlager.de Toeristische informatie over de gemeente, evenementen en bezienswaardigheden in de regio kunt u vinden op www.hoogstede.de of ter plaatse.