raumsichten

< >

bad bentheim

De stad en de grafelijke burcht liggen op een bergrug ten zuiden van het ‘Bentheimer Wald’. Sinds de 15e eeuw was de lichtroodachtige zandsteen die over de Vecht verscheept werd economisch gezien een ruggensteun voor de ‘Obergrafschaft’. Tussen 1710 en 1713 werd een geometrische parktuin aangelegd aan de voet van de burcht. De paden waaieren straalsgewijze uit in het nabijgelegen 780 ha. grote bos. Er zijn nog resten aanwezig uit de tijd van daar levende varkenskuddes in de vorm van de bizarre groei van de telkens weer aangevreten bomen.

In Bad Bentheim bevinden zich de projecten van de volgende kunstenaars:

Eva Grubinger met »Smoking Shelter«
Paul E. Lincoln met »Bad Bentheim varken«
Willem de Rooij met »Residual«